SAVJETOVANJA

U organizaciji Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih, a pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije, održano je u Baranji (Suza) od 4. do 6. travnja 2019. godine godišnje savjetovanje za članice Zajednice i sve ostale zainteresirane koji se bave obrazovanjem odraslih.

Savjetovanje Putovima obrazovanja odraslih, Baranja (Suza) 2019.

U organizaciji Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih održano je u Selcu od 15. do 17. ožujka 2018. godine još jedno, već tradicionalno, savjetovanje za članice Zajednice i sve ostale zainteresirane koji se bave obrazovanjem odraslih. 

Savjetovanje Budućnost cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj Selce 2018.

 

Cilj rada Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske je
poboljšanje kvalitete cjeloživotnog učenja glede stjecanja stručnih kompetencija
za tržište rada. Tako je Upravni odbor Zajednice i u 2017. godini pozvao svoje
članove i sve zainteresirane na Savjetovanje o aktualnostima provođenja
cjeloživotnog obrazovanja.

Savjetovanje o aktualnostima provođenja cjeloživotnog obrazovanja.

Na savjetovanju raspravljalo se o programima u obrazovanju odraslih, o
uključivanju azilanata i migranata u proces obrazovanja odraslih, o
preprekama, mogućnostima i izazovima na koje nailazimo u obrazovanju
odraslih i o drugim aktualnim temama.

Savjetovanje o aktualnostima u cjeloživotnom učenju

Postignuća i primjeri dobre prakse u obrazovanju odraslih u Hrvatskoj i
Mađarskoj. Zajednica ustanova za obrazovanje odraslih RH, u suradnji s Hrvatskom školom „Miroslav
Krleža“ iz Pečuha (Republika Mađarska), organizirala je krajem kolovoza 2015. Treću
međunarodnu konferenciju ustanova za obrazovanje odraslih. 

3. Međunarodna konferencija