PRISTUPNICA

Tko može biti član zajednice?

Član Zajednice može postati ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih i prihvaća Statut Zajednice te plaća članarinu. Članovi Zajednice mogu biti redovni i pridruženi. Prava redovnih članova jednaka su pravima pridruženih članova.

ZUOOHR-Pristupnica