GALERIJA

Sa savjetovanja u Vodicama, 2020.

Sa savjetovanja u Baranji, 2019.

Sa savjetovanja u Selcu, 2018.

Sa savjetovanja u Opatiji, 2017.

Sa savjetovanja u Opatiji, 2016.

S 3. međunarodnog kongresa u Pečuhu, 2015.