ANDRAGOŠKA PRAKSA

Andragoška praksa je glasilo ZUOO RH.

Na konstituirajućoj sjednici prvog Upravnog odbora ZUOO održanoj 19. lipnja 2009. godine u Novoj Gradiški odlučeno je da će službeno glasilo Zajednice biti Andragoška praksa. Glasilo će u svome sadržaju obuhvaćati aktualne informacije o radu tijela Zajednice, usvojene dokumente (Statut, Kodes, planove i programe rada, financijske planove, izvješća o radu i financiranju), rubriku „Pitanja i odgovori“, obrazac pristupnice Zajednici i prostor za promotivno oglašavanje članica Zajednice. U listopadu 2009. godine tiskan je prvi broj glasila.

Od tada Andragoška praksa redovito izlazi jedanput godišnje. Do kraja 2014. godine odgovorni urednik glasila bio je Zvonimir Erceg, a od 29. siječnja 2016. godine tu dužnost obavlja Eržebet Tomić.

Do 2016. godine urednik izdanja i odgovorna osoba za računalnu pripremu tekstova bio je mr. sc. Jole Bolić, a od 2017. godine urednice izdanja su Branka Lukić i Suzana Deak. Lektorica i redaktorica je profesorica Branka Lukić. 

Andragoška praksa otvoreno

Dosadašnja izdanja

BROJ 10 GODINA IX. TRAVANJ 2019.

Pročitajte ONLINE izdanje. 

BROJ 9 GODINA VIII. OŽUJAK 2018.

Pročitajte ONLINE izdanje. 

 

 

BROJ 8 GODINA VII. TRAVANJ 2017.​

Pročitajte ONLINE izdanje. 

 

BROJ 7 GODINA VI. OŽUJAK 2016.

Pročitajte ONLINE izdanje.